Rejestracja On-line

Termin rejestracji upływa dnia 15 lutego 2019 roku.
W celu zarejestrowania się jako uczestnik Konkursu należy wypełnić poniższy formularz.
Przed wysłaniem formularza proszę przygotować skan podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika PLIK do pobrania, a następnie wysłać skan podpisanej zgody na adres: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl w tytule wiadomości wpisując "Zgoda - Konkurs Piano e Forte 2019"

Formularz

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: *.

Imię uczestnika: *
Nazwisko uczestnika: *
Data urodzenia uczestnika: *

Klasa: *
Kategoria: *
Przedmiot: *
Imię i nazwisko nauczyciela: *
Adres e-mail nauczyciela: *
Numer telefonu nauczyciela: *
E-mail do rodzica / opiekuna: *
Telefon do rodzica / opiekuna: *
Adres Szkoły

Pełna nazwa Szkoły: *
(np.: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce)

Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miasto: *
Kraj: *
Telefon: *
Fax:
WYKONYWANY UTWÓR

Imię i nazwisko kompozytora: *

Gatunek / tytuł utworu: *
Tonacja:

Opus, numer:
Czas trwania prezentacji: *

Uwagi / pytania:
* Potwierdzam przesłanie skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po zakończeniu prosimy kliknąć przycisk "Wyślij".
Po kilku sekundach pojawi się na ekranie potwierdzenie wysłania zgłoszenia.


Prosimy sprawdzić dane w formularzu przed wysłaniem, gdyż potem nie będzie można już dokonać żadnych zmian. Pragniemy uprzejmie przypomnieć, iż w przypadku nieotrzymania przez Organizatora zgody na przetwarzanie danych osobowych pocztą elektroniczną do dnia 15 lutego 2019 roku zgłoszenie nie będzie przyjęte.