Część III - praktyczna. Zadania

Zadanie 1

Wyjaśnij własnymi słowami i zademonstruj prawidłową postawę przy fortepianie, jakiej uczył swoich uczniów Fryderyk Chopin.

"Zajmujemy miejsce [w taki sposób], aby móc dosięgnąć krańce klawiatury bez wychylania się w żadną stronę. Prawa stopa [spoczywa] na głównym pedale bez naciskania go. Łokieć na równi z białymi klawiszami, rękę ani do wewnątrz, ani na zewnątrz".

Zadanie 2

Wyjaśnij własnymi słowami i zademonstruj w jaki sposób Fryderyk Chopin polecał swoim uczniom odnaleźć pozycję ręki i ułożyć rękę oraz palce na klawiaturze fortepianu.

"Odnajdujemy pozycję ręki umieszczając palce na klawiszach e, fis, gis, ais, h: palce długie znajdą się na czarnych klawiszach, a palce krótkie - na białych klawiszach. Należy umieścić palce długie, które zajmują czarne klawisze, wzdłuż jednej linii, zaś te, które zajmują białe - tak samo, aby uzyskać stosunkowo równy nacisk, co spowoduje zaokrąglenie ręki, dające konieczną giętkość (souplesse), której nie można by osiągnąć przy palcach wyprostowanych. Ręka giętka (la main souple); przegub, przedramię, ramię, wszystko podąży za naturalnym układem ręki".

Partnerzy Piano e Forte

 

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronat Medialny

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 

 

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce
Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
Tel./Fax: 012 278 31 13

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
ul. Lea 173/12, 30-133 Kraków
Tel.: 510 782 061

© 2022 Piano e Forte. All Rights Reserved. Designed By MartAtelier